Automobilizam

Ljudi, što sam našao dobar pežo

Na mome si ležo

Ocena: 7.5
Ukupno 6

Najbolji auto je nemački, a posebno audi

Moj ti naudi

Ocena: 5.6
Ukupno 8

Continental su skupe.

Uleti ti u dupe!

Ocena: 5.2
Ukupno 11

Bio sam juče na auto placu

Prdnem ti u facu

Ocena: 6.4
Ukupno 13

Lep je auto tojota

Da ti ne uvalim bila bi greota

Ocena: 6.9
Ukupno 7

Kako se beše kaže ono pored kočnice? Kvačilo!

Na mom ti se smračilo

Ocena: 6.1
Ukupno 12

Pretraga
Poslednja poslata rima

Rečeno:
Nisu dobri ovi buleti

Odgovoreno:
Moj ti uleti

Poslao: No-Reply

Statistika
Rime
- Ukupno objavljenih rima: 237
- Ukupan broj ocena za rime: 2000

Komentari
- Ukupno objavljenih komentara: 69
- Ukupno za komentare: 308
- Ukupno za komentare: 113